Temple Songs

Kshetra Geetam and Kshetra Mangalam

Kshetra Geetam (Temple Song)

written and set to tune by: Sriram Pidaparti

Click here for Kshetra Geetam text

http://www.youtube.com/watch?v=TEcMGKda0e4

Kshetra Mangalam (Temple Mangalam)

written and set to tune by: Sriram Pidaparti

Click here for Kshetra Mangalam Text 

http://www.youtube.com/watch?v=KuluCz6doLo