MuraliBhattar

Chief Priest Sri Ronur Murali Bhattar Ji

763)898-3959

ronurm@yahoo.com

About Sri Murali Bhattar

Joshi

Sri Jignesh Joshi Ji

(952) 847-3922

jignesh8joshi@yahoo.com


About Sri Jignesh Joshi

Sri Gowtham Narayan Ji

(763) 445-9396

gowtham20@gmail.com

About Sri Gowtham Narayan

Sri Govardhan Mayuram Ji

(763)447-7366

km.govardhan@yahoo.com

About Sri Govardhan Mayuram

  Sri Abilash Ramachandrabatter Ji

(763) 269-9676

abhilash.bhattar04@gmail.com

About Sri Abilash Ramachandrabatter
  Sri Gowri Sankar Ji

(612) 701-9077

gowrisankar33a@gmail.com

About Sri Gowri Sankar